disclaimer & Privacy

Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Impowerpeople..com is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er dan ook alles aan deze actueel en juist te houden. Als je desondanks toch iets tegenkomt dat niet correct is of verouderd, laat het dan vooral weten!

Waar ik je nog wel over willen informeren is dat op film-, beeldmateriaal, teksten of andere werken op impowerpeople.nl intellectuele eigendomsrechten rusten, zoals het auteursrecht. Het maken van kopieën, het bewerken, verspreiden of anderszins gebruiken van informatie die op deze website staat, is niet toegestaan, tenzij impowerpeople..com hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of er moet sprake zijn van van dwingend recht. Informatie op deze website mag je wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – algemeen, medisch en/of lichamelijk advies) van welke aard dan ook.

PRIVACY

Via deze Privacy Verklaring geef ik (Irene Knols) informatie over het verwerken van persoonsgegevens van websitebezoekers en geïnteresseerden welke contact opnemen met mij via impowerpeople.nl (“website”). Ik beschrijf hoe en voor welke doeleinden Impower People je persoonsgegevens verwerkt, hoe jij je privacy rechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor jou relevant kan zijn. Als je echter vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens na het lezen van deze Privacy Verklaring, kun je natuurlijk altijd contact met me opnemen via de contactgegevens onderaan deze Privacy Verklaring. Deze Privacy Verklaring kan mettertijd veranderen. De meest recente versie van de Privacy Verklaring is te vinden op de website. Deze Privacy Verklaring is van toepassing sinds 20 februari 2020. De laatste veranderingen aan deze Privacy Verklaring zijn gemaakt op 21 januari 2021.

DOELEINDEN VOOR HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Voor het versturen van toekomstige nieuwsbrieven
Wanneer jij hebt aangegeven graag mijn nieuwsbrieven te ontvangen en hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruik ik het door jou opgegeven e-mailadres om je van dergelijke informatie te voorzien. Voor dit doel verwerk ik je contactgegevens zoals je e-mailadres, naam, contactvoorkeuren, en correspondentie met mij.

Om je in staat te stellen contact met mij op te nemen (ook via social media)
Als je contact met mij opneemt via info@impowerpeople.nl, telefonisch of via het contactformulier op de website, zal ik je persoonsgegevens gebruiken om je vraag te beantwoorden. Hiervoor verwerk ik jouw naam, contactgegevens (zoals e-mailadres of telefoonnummer), je vraag en andere persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt of nodig zijn om je vraag te beantwoorden. Ik ben actief op social media platformen zoals Instagram, LinkedIn, Facebook en WhatsApp. Wanneer je contact met me opneemt via een social media platform, verwerk ik je persoonsgegevens (zoals je accountnaam en bericht) om je vragen te beantwoorden en om te reageren op je berichten. Ik doe dit mogelijk via het communicatiekanaal dat jij hebt gekozen om contact met mij op te nemen.

Om te voldoen aan de wet
In sommige gevallen verwerk ik je persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aan belasting of bedrijfsvoering gerelateerde verplichtingen moet worden voldaan. Om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, moet ik mogelijk je persoonsgegevens bekendmaken aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten. Hiervoor verwerk ik je persoonsgegevens die ik wettelijk verplicht ben te verstrekken.

TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonsgegevens zijn intern alleen toegankelijk voor mijzelf. Ik verstrek je gegevens niet verder zonder dat ik jou daarvan op de hoogte heb gesteld en, waar noodzakelijk, jouw toestemming heb ontvangen.

Toegang tot je persoonsgegevens door externe partijen
De volgende externe partijen hebben mogelijk toegang tot jouw persoonsgegevens, voor de levering van hun producten of diensten aan mij:

• Hosting Service Provider: yourhosting
• Mailservice Provider: Google Mail, Mailchimp
• Analytische statistieken: Google Analytics

Wanneer deze externe partijen jouw persoonsgegevens verwerken (mogelijk ten behoeve van mij), zal ik de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is. Deze externe partijen zullen jouw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als je persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal ik maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zoals het afsluiten van EU-modelbepalingen.

In andere gevallen verstrek ik je persoonsgegevens niet aan externe partijen, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

COOKIES

Via impowerpeople.nl kunnen persoonsgegevens worden verzameld door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die informatie over je bezoek aan deze website opslaan en ophalen – bijvoorbeeld hoe je op deze website bent gekomen, hoe je op de site hebt genavigeerd en welke informatie voor jou interessant was. De volgende soorten cookies kunnen worden geplaatst via impowerpeople.nl:

  • Functionele cookies. Sommige functionele cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren. Andere functionele cookies worden gebruikt om bepaalde functies te kunnen aanbieden op de website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen te bewaren of te onthouden wie je bent als je een bericht stuurt via de website.
  • Analytische cookies. Analytische cookies worden gebruikt om te meten en te analyseren hoe websitebezoekers de website gebruiken. De gegevens die worden verzameld via analytische cookies omvatten bijvoorbeeld welke pagina’s van de website je hebt bezocht, vanaf welke pagina je bent gekomen en vanaf welke pagina je de website weer verlaat, welke webpagina’s of blogs je hebt geopend, waar je op hebt geklikt en waar je naar hebt gekeken en het aantal keer dat je hebt geklikt op een bepaalde webpagina. De analytische cookies die een beperkte impact kunnen hebben op je privacy, bijvoorbeeld wanneer een derde partij wordt gebruikt voor het verzamelen van de hierboven beschreven analytische statistieken, worden geplaatst zonder je toestemming. Voor analytische cookies die meer dan een marginale impact hebben op je privacy, zal wel om je toestemming worden gevraagd.

Je kunt je browserinstellingen zo instellen dat geen cookies van mijn website worden geaccepteerd. Wanneer je browser geen cookies accepteert van mijn website, dan kan het voorkomen dat toegang tot bepaalde functies op de website worden geblokkeerd en/of de gehele functionaliteit van de website wordt beperkt.

BESCHERMING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS WAARBORGEN

Ik heb voldoende maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zo heb ik passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging of verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde toegang, evenals alle andere vormen van onrechtmatige verwerking.

TERMIJN VAN HET BEWAREN VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Ik bewaar jouw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ik jouw persoonsgegevens verwerk.

UITOEFENEN VAN JE PRIVACY RECHTEN

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en, onder bepaalde voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen heb je ook het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, het recht op bezwaar en het recht op gegevensoverdracht (data portabiliteit). Om één (of meer) van deze rechten in te roepen, neem dan contact met me op via de contactgegevens in de. menubalk ''contact'' of onder aan deze pagine. Om zeker te zijn dat jij degene bent wie je zegt te zijn, kan ik additionele informatie vragen ter verificatie van je identiteit. Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde zoals hierboven beschreven, dan kan je deze toestemming te allen tijde intrekken (bijvoorbeeld via de link om je uit te schrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven). Let wel, het intrekken van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

INDIENEN VAN EEN KLACHT

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je ontevreden bent over mijn gebruik van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat ik je persoonsgegevens niet met zorg verwerk of omdat ik je verzoek tot inzage niet tijdig heb beantwoord.

CONTACT OPNEMEN

Als je na het lezen van deze Privacy Verklaring nog vragen hebt over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens, of als je andere opmerkingen hebt, neem dan gerust contact op via info@impowerpeople.nl