Oordeelloosheid

Dat iemand succesvoller is?

Dat iemand een ''betere'' baan heeft?

Of dat iemand een groter huis, auto of meer salaris heeft?

Dat je wel of geen (vaste) relatie hebt?

Of dat je een bepaalde leeftijd bereikt hebt en dan wel moet weten wat je met je leven wilt?

Er zijn 1000 oordelen die we kunnen hebben op mensen en het is juist de kracht om juist geen oordeel te hebben.

Want wat maakt dat je oordeelt? Het is je eigen wereldblik en invulling, een mening geen feit.

Hoe fijn is het als je oordeelloos kan kijken naar de wereld en de mensen. Dat je degene ziet zoals ie is. Dat je juist uit interesse vraagt van “hoe doe je dat”? “Wat is de reden dat je zo leeft”? “Wat maakt dat je deze keuzes maakt”?

Dan ga je zien dat je zoveel meer leert omdat je openstaat voor de visies, ervaringen en wereldblikken van anderen omdat je vanuit nieuwsgierigheid handelt.

En dat vind ik het mooie van oordeelloosheid. Open staan voor andere meningen, andere levens, andere invalshoeken. Connecten met elkaar vanuit een oprechte interesse. Waarin je de ruimte krijgt om jezelf te zijn en waarin je oprecht voelt dat er een wederzijdse interesse is. Dat is leven, connecten, communiceren vanuit je hart. Van mens tot mens.

<Openstaan en vanuit verbinding communiceren!>